BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular Haziran-Ağustos ayları arasında yapılabilmektedir. Spesifik başvuru tarihleri akademik takvime bağlı olarak her yıl güncellendiği için Duyurular sayfasından takip edilmelidir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için en az 55 ALES (149 GRE, 450 GMAT) puanı alınmış olması gerekmektedir. Tezsiz Yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmamaktadır.

2. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Aşağıda belirtilen puanlardan birine sahip olan adaylar doğrudan mülâkata alınacaktır.

İstenen En Az Puan

Sınav

Yüksek Lisans

KPDS(*)

60

ÜDS(*)

60

YDS(*)

60

e-YDS(*)

60

YÖKDİL

60

TOEFL (PBT)(**)

531

TOEFL (CBT)(**)

198

TOEFL (IBT)

72

CAE

C

CPE

C

FCE (ESOL)(**)

C

PTE

55

 

(*) T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarihli yazısı doğrultusunda, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.

 (**) 14 Mart 2014 tarihinden sonra alınan sonuçlar geçerli sayılmayacaktır.  İlgili sınavlara yönelik, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 14 Şubat 2014 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” ile ilgili almış olduğu karar için www.osym.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

3. Yukarıda sözü edilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları halinde mülakata alınırlar. Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na giren adaylarının sınav sonuçları, http://abu.baskent.edu.tr adresinden duyurulacaktır. İngilizce seviyesi yeterli olmayan adaylar, Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yoğun İngilizce programına katılarak yüksek lisans programına devam edebilirler.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER      

1. Başvuru Formu (İNTERNETTEN DOLDURULACAKTIR). (Başvuru tarihlerinde aktif olacaktır.)

2. Tezli yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için, ALES, GRE ya da GMAT puanını gösterir belgenin aslı.

3. Yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı.

4. Lisans diploması aslı ve fotokopisi (Yurtdışı programlardan olması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınacak Denklik Belgesi ile birlikte).

5. Lisans not çizelgesinin (transkript) aslı.

6. Çalıştığı yerden veya mezun olduğu okuldan, her biri kapalı zarf içinde iki adet referans mektubu.

7. Adayın özgeçmişi (kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler; unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödüller ve burslar) (3 Kopya)

8. Adayın yüksek lisans programına katılma nedenlerini ve hedeflerini belirtilen niyet mektubu. (3 Kopya)

9. İki adet fotoğraf.

10. Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.

11. Ön kayıt ve başvuru ücreti olan 200 TL’nin, yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Denizbank A.Ş. Başkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabı: TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.

*Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

** Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin evrakları teslim edilmez. Başvuru ücreti iade edilmez.

 

KESİN KAYIT ÜCRETLERİ

  1.  Yüksek Lisans ders ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına, KDV dahil 650 TL’dir.
  2. Yüksek Lisans Semineri ücreti 1.950 TL; Yüksek lisans tez ücreti 3.250 TL; Dönem Projesi ücreti 2.600 TL olup, bu ücretlere KDV dahildir ve seminer, tez, projeye kayıt yaptırılan her yarıyıl ödenmeleri gerekmektedir.
  3.  Özel Öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler için ders kayıt ücreti, kredi başına KDV dahil 650 TL'dir.

Güncel ücretlere, Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan Ücretler sekmesinden ulaşılabilir.

 

BURSLAR

Başkent Üniversitesi mezunlarına kayıt ücreti üzerinden %30 oranında Destek Bursu verilir.

 

 

İLETİŞİM
Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20. Km., 06810, ANKARA 

 Tel: (0312) 246 68 41 - 246 66 66 / 2147  Faks: (0312) 246 66 47
      e-posta :abu@baskent.edu.tr   http://abu.baskent.edu.tr