BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ

 

AÇILAN PROGRAMLAR

Program

Kontenjan

Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı

10

Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

15

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

10

 

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

15

BAŞVURU KOŞULLARI ve İŞLEMLERİ

BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların öncelikle Internet yolu ile yapılması ve belgelerin 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için en az 55 ALES (149 GRE, 450 GMAT) puanı alınmış olması gerekmektedir.

2. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. Aşağıda belirtilen puanlardan birine sahip olan adaylar doğrudan 07 Eylül 2016 Çarşamba günü yapılacak olan mülâkata alınacaktır. (Mülakat saati, http://abu.baskent.edu.tr adresinden duyurulacaktır.)

İstenen En Az Puan

Sınav

Yüksek Lisans

KPDS(**)

60

ÜDS(**)

60

YDS(**)

60

TOEFL (PBT)(*)

531

TOEFL (CBT)(*)

198

TOEFL (IBT)

72

CAE C

CPE

C

FCE (ESOL)(*)

C

PTE

55

(*)14 Mart 2014 tarihinden sonra alınan sonuçlar geçerli sayılmayacaktır.  İlgili sınavlara yönelik, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 14 Şubat 2014 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” ile ilgili almış olduğu karar için www.osym.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

(**) T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarihli yazısı doğrultusunda, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.

3. Yukarıda sözü edilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmaları halinde mülakata alınırlar. İngilizce sınavına giren adaylarının sınav sonuçları, 02 Eylül 2016 Cuma günü http://abu.baskent.edu.tr adresinden duyurulacaktır. İngilizce seviyesi yeterli olmayan adaylar, Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yoğun İngilizce programına katılarak yüksek lisans programına devam edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER      

1. Başvuru Formu (İNTERNETTEN DOLDURULACAKTIR). (27.06.2016 tarihinde aktif olacaktır.)

2. Tezli yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için, ALES, GRE ya da GMAT puanını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

3. Yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

4. Lisans diploması aslı ve fotokopisi.

5. Lisans not çizelgesinin (transkript) aslı.

6. Yurtdışı programlardan mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları Denklik Belgesi.

7. Çalıştığı yerden veya mezun olduğu okuldan, her biri kapalı zarf içinde iki adet referans mektubu.

8. Adayın özgeçmişi (kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler; unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödüller ve burslar)

9. Adayın yüksek lisans programına katılma nedenlerini ve hedeflerini belirtilen niyet mektubu.

9. Ön kayıt ve başvuru ücreti olan 200 TL’nin, yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Denizbank A.Ş. Başkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabı: TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.

10. İki adet fotoğraf.

11. Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.

*Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

** Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin evrakları teslim edilmez. Başvuru ücreti iade edilmez.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU, SINAV ve KAYIT TAKVİMİ

TARİH                                                                  İŞLEM

29 Ağustos 2016                                                   Başvuruların son günü

31 Ağustos 2016                                                   İngilizce Yeterlik Sınavı

07 Eylül 2016                                                        Mülâkat

09 Eylül 2016                                                        Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Enstitü’nün web sayfasında

                                                                             ilan edilmesi

19 - 23 Eylül 2016                                                  Kesin Kayıtlar ve Ders Kayıtları

26 Eylül 2016                                                        Derslerin Başlaması

06-07 Ekim 2016                                                    Ders Onayı ve Ders Ekleme-Silme

 

KESİN KAYIT ÜCRETLERİ

  1.  Yüksek Lisans ders ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına, KDV dahil 500 TL’dir.
  2. Yüksek Lisans Semineri ücreti 1500 TL; Yüksek lisans tez ücreti 2500 TL; Dönem Projesi ücreti 2000 TL olup, bu ücretlere KDV dahildir ve seminer, tez, projeye kayıt yaptırılan her yarıyıl ödenmeleri gerekmektedir.
  3.  Özel Öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler için ders kayıt ücreti, kredi başına KDV dahil 500 TL'dir.

 

BURSLAR

 

Başkent Üniversitesi mezunlarına kayıt ücreti üzerinden %30 oranında Destek Bursu verilir.

 

 

İLETİŞİM
Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20. Km., 06810, ANKARA 

 Tel: (0312) 246 66 66 / 2145-2147  Faks: (0312) 246 66 47
      e-posta :abu@baskent.edu.tr   http://abu.baskent.edu.tr