BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Doktora Başvuru Koşulları

Doktora Başvuru Koşulları

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular Haziran-Ağustos ayları arasında yapılabilmektedir. Spesifik başvuru tarihleri akademik takvime bağlı olarak her yıl güncellendiği için Duyurular sayfasından takip edilmelidir.

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Siyaset Bilimi Doktora Programına lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilirler. Adaylar, en az bir derecesini bir sosyal bilim alanından almış olmalıdır.   
  2. Yüksek lisans derecesi ile başvuru için en az 55 ALES (149 GRE, 450 GMAT); Lisans derecesi ile başvuru için en az 80 ALES (156 GRE, 580 GMAT) puanı almış olmak gerekmektedir.
  3. Yüksek lisans derecesi ile başvuru için en az 2.60/4.00; Lisans derecesi ile başvuru için en az 3.00/4.00 not ortalaması ile mezun olmuş olmak gerekmektedir.
  4. Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur.

 

İstenen En Az Puan

Sınav

Doktora

KPDS(*)

70

ÜDS(*)

70

YDS(*)

70

e-YDS(*)

70

YÖKDİL

70

TOEFL (PBT)(**)

561

TOEFL (CBT)(**)

221

TOEFL (IBT)

84

CAE

B

CPE

C

FCE (ESOL)(**)

C

PTE

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarihli yazısı doğrultusunda, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.

(**) 14 Mart 2014 tarihinden sonra alınan sonuçlar geçerli sayılmayacaktır.  İlgili sınavlara yönelik, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 14 Şubat 2014 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” ile ilgili almış olduğu karar için www.osym.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER      

1. Başvuru Formu (İNTERNETTEN DOLDURULACAKTIR). (Başvuru tarihlerinde aktif olacaktır.)

2. ALES, GRE ya da GMAT puanını gösterir belgenin aslı. 

3. Yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı.

4. Yüksek lisans ve Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Yurtdışı programlardan olması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınacak Denklik Belgesi ile birlikte)

5. Yüksek lisans ve Lisans not çizelgelerinin/çizelgesinin (transkript) aslı.

6. Çalıştığı yerden veya mezun olduğu okuldan, her biri kapalı zarf içinde iki adet referans mektubu.

7. Adayın özgeçmişi (kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler; unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödüller ve burslar) (3 Kopya)

8. Adayın, doktora programına katılma nedenlerini ve amaçlarını, ilgilendiği araştırma konularını vb. belirten niyet mektubu  (3 Kopya)

9. İki adet fotoğraf.

10. Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.

11. Ön kayıt ve başvuru ücreti olan 200 TL’nin, yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Denizbank A.Ş. Başkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabı: TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.

*Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

** Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin evrakları teslim edilmez. Başvuru ücreti iade edilmez.

 

KESİN KAYIT ÜCRETLERİ

  1.   Doktora ders ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına, KDV dahil 650 TL’dir.
  2. Doktora Semineri ücreti 1.950 TL; Doktora tez ücreti 1.950 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahildir, seminer ve teze kayıt yaptırılan her yarıyıl ödenmeleri gerekmektedir.
  3.  Özel Öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler için ders kayıt ücreti, kredi başına KDV dahil 650 TL'dir.

Güncel ücretlere Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan Ücretler sekmesinden ulaşılabilir.

 

BURSLAR

Başkent Üniversitesi mezunlarına kayıt ücreti üzerinden %30 oranında Destek Bursu verilir.

 

İLETİŞİM
Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20. Km., 06810, ANKARA 

 Tel: (0312) 246 68 41 - 246 66 66 / 2147  Faks: (0312) 246 66 47
      e-posta :abu@baskent.edu.tr   http://abu.baskent.edu.tr