BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Doktora Başvuru Koşulları

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ

AÇILAN PROGRAM

Program

Kontenjan

Siyaset Bilimi Doktora Programı

10

BAŞVURU KOŞULLARI ve İŞLEMLERİ

BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların öncelikle Internet yolu ile yapılması ve belgelerin 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Siyaset Bilimi Doktora Programına lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilirler. Adaylar, en az bir derecesini bir sosyal bilim alanından almış olmalıdır.   
  2. Yüksek lisans derecesi ile başvuru için en az 55 ALES (149 GRE, 450 GMAT); Lisans derecesi ile başvuru için en az 80 ALES (156 GRE, 580 GMAT) puanı almış olmak gerekmektedir.
  3. Yüksek lisans derecesi ile başvuru için en az 2.60/4.00; Lisans derecesi ile başvuru için en az 3.00/4.00 not ortalaması ile mezun olmuş olmak gerekmektedir.
  4. Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. Aşağıda belirtilen puanlardan herhangi birine sahip olan adaylar doğrudan 06 Eylül 2016 Salı günü yapılacak olan mülâkata alınacaktır. (Mülakat saati, http://abu.baskent.edu.tr adresinden duyurulacaktır.) 

İstenen En Az Puan

Sınav

Doktora

KPDS(**)

70

ÜDS(**)

70

YDS(**)

70

TOEFL (PBT)(*)

561

TOEFL (CBT)(*)

221

TOEFL (IBT)

84

CAE

B

CPE

C

FCE (ESOL)(*)

C

PTE

71

 

(*)14 Mart 2014 tarihinden sonra alınan sonuçlar geçerli sayılmayacaktır.  İlgili sınavlara yönelik, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 14 Şubat 2014 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri” ile ilgili almış olduğu karar için www.osym.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

(**) T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarihli yazısı doğrultusunda, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER      

1. Başvuru Formu (İNTERNETTEN DOLDURULACAKTIR). (27.06.2016 tarihinde aktif olacaktır.)

2. ALES, GRE ya da GMAT puanını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. 

3. Yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

4. Yüksek lisans veya Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi.

5. Yüksek lisans ve/veya Lisans not çizelgelerinin/çizelgesinin (transkript) aslı.

6. Yurtdışı programlardan mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları Denklik Belgesi.

7. Çalıştığı yerden veya mezun olduğu okuldan, her biri kapalı zarf içinde iki adet referans mektubu.

8. Adayın özgeçmişi (kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler; unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödüller ve burslar)

9. Adayın, doktora programına katılma nedenlerini ve amaçlarını, ilgilendiği araştırma konularını vb. belirten niyet mektubu  

9. Ön kayıt ve başvuru ücreti olan 200 TL’nin, yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Denizbank A.Ş. Başkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabı: TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.

10. İki adet fotoğraf.

11. Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.

*Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

** Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin evrakları teslim edilmez. Başvuru ücreti iade edilmez.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU, SINAV ve KAYIT TAKVİMİ

TARİH                                                                  İŞLEM

29 Ağustos 2016                                                   Başvuruların son günü

31 Ağustos 2016                                                   İngilizce Yeterlik Sınavı

06 Eylül 2016                                                        Mülâkat

09 Eylül 2016                                                        Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Enstitü’nün web sayfasında

                                                                            ilan edilmesi

19 - 23 Eylül 2016                                                  Kesin Kayıtlar ve Ders Kayıtları

26 Eylül 2016                                                         Derslerin Başlaması

06 - 07 Ekim 2016                                                  Ders Onayı ve Ders Ekleme-Silme

 

KESİN KAYIT ÜCRETLERİ

 

  1.  Yüksek Lisans ders ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına, KDV dahil 500 TL’dir.
  2. Doktora Semineri ücreti 1.500 TL; Doktora tez ücreti 1.500 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahildir, seminer ve teze kayıt yaptırılan her yarıyıl ödenmeleri gerekmektedir.
  3.  Özel Öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler için ders kayıt ücreti, kredi başına KDV dahil 500 TL'dir.

 

BURSLAR

Başkent Üniversitesi mezunlarına kayıt ücreti üzerinden %30 oranında Destek Bursu verilir.

 

 

İLETİŞİM
Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20. Km., 06810, ANKARA 

 Tel: (0312) 246 66 66 / 2145-2147  Faks: (0312) 246 66 47
      e-posta :abu@baskent.edu.tr   http://abu.baskent.edu.tr