BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Tezler ve Yayınlar

 

DOKTORA TEZLERİ

Bahadır Gümüş, Türk Savunma Sanayinin Politik Ekonomisi: Devleti Geri Getirmek, Doktora Tezi, Danışman: Şebnem Oğuz, Aralık 2020.

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Muhammed Enes Doğanlar, Neorealist Teori Bağlamında Çin Dış Politika Stratejilerinin Değerlendirmesi, Danışman: Haluk Karadağ, Şubat 2021.

Ali Erdem Bayülke, Contradictions of German Ordoliberalism and Their Impact on the European Union  During the Euro Crisis, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Şebnem Oğuz, Ekim 2020.

Ayşenur Baş, Türkiye’nin Enerji Merkezi Olma Hedefinin Ukrayna Krizi’nden Türkakım’a Giden Süreçte Jeopolitik Teorilere Referansla İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Sezgin Mercan, Ekim 2020.

Hira Zeynep Öksüz, Hira Zeynep Öksüz’ün “Avrupa Şüpheciliği ve Popülizm Ekseninde Brexit Tartışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Nazlı Şenses Özcan, Ekim 2020.

Ruhan Şen, Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların eğitimi ve Avrupalılaşma, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Nazlı Şenses Özcan, Ocak 2020.

Bengü Yüksel, Rusya ve Avrupa Birliği doğal gaz İlişkileri: asimetrik bir karşılıklı bağımlılık, Yüksek Lisans Tezi, Danışman, Sezgin Mercan, Ocak 2020.  

Gökberk Aliyavuz Aydın, Irak bağlamında Türkiye-ABD ilişkileri: neoklasik realist bir değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Banu Eligür, Aralık 2019.

Gökhan Soruş, Türkiye doğal gaz piyasasının liberalizasyon hedefi özelinde Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Sezgin Mercan, Eylül 2019.

Aylin Kılıç, Avrupa kimliği inşası süreci ve Türkiye -AB ilişkileri, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Nazlı Şenses Özcan, Eylül 2019.

Muhammed Çağrı Güler, Yeni muhafazakarlar, Irak savaşı ve İslamofobi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Menderes Çınar, Eylül 2019.

Melisa Gündüz, Türkiye’de radikal demokrasi pratiği üzerine: kadın hareketi karşı-hegemonya kurabilir mi?, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Funda Gençoğlu Onbaşı, Eylül 2019.

YAYINLAR

Bekiroğlu,Tahir, “Askeri Strateji (Kuvvet-Zaman-Mekan)” içinde Güvenlik Çalışmaları  Kuramsal Yaklaşımlar Cilt-I, derl. Oktay Bingöl- Ali Bilgin Varlık (İstanbul:Hiperyayın, Arel Üniversitesi Yayınları, 2020), 249-275.

Bekiroğlu,Tahir, "Türkiye-NATO İlişkileri," içinde Türk Dış Politikasında Hasar Tespiti 2019 Türk Dış Politikasının Analizi, der. Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Prof. Dr. Yelda Ongun (İstanbul: Destek Yayınları, 2020), 259-285.

SİVRİKAYA, H., A. “Arap Baharı’nın Suriye sahasında Arap diline olan yansımaları: PYD/YPG Örneği,”. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8, 2 (2019): 329-357.