BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Tezler ve Yayınlar

Doktora Tezleri:

Aydın, Cihan. "Küresel Adaletsizlikler ve Toplum Sözleşmesi: Beş Adalet İlkesi İle Birleşmiş Milletler Analizi." Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Danışman: Dr. Erdem Damar, Kasım 2023.

 

Gümüş, Bahadır. "Türk Savunma Sanayinin Politik Ekonomisi: Devleti Geri Getirmek." Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Şebnem Oğuz, Aralık 2020.

 

Yüksek Lisans Tezleri:

Atalay, Dilaynaz. "Fransa ve Almanya Örneğinde Aşırı Sağ’ın Siyaset Yapımında Yeni Bir Sorun Olarak Dijital Aktivizm." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2023. Danışman: Doç. Dr. Sezgin Mercan.

 

Usta, Kemal. "Aftermath of Brexit: Inequalities and the Organic Crisis in the UK." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2023. Danışman: Doç. Dr. Sezgin Mercan.

 

Uslu, Ahsen İrem. "2001 Sonrasından 2022’ye Gelen Süre İçerisinde İslamofobi’nin Almanya ve İngiltere’de Gösterdiği Değişiklik." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2023. Danışman: Doç. Dr. Sezgin Mercan.

 

Serdar, Irmak Seren. "Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Birinci Kuşak Giritli Mübadillerin Kimlik Süreçleri." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2023. Danışman: Doç. Dr. Nazlı Şenses Özcan.

 

Toprak, Özgür. "The Polar Silk Road and Its Impacts on Economic Security of China." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Nisan 2023. Danışman: Doç. Dr. Haluk Karadağ.

 

Şenel, Eda. "The Role of Lobbying Activities During the EU Membership Process of Turkey." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ocak 2023. Danışman: Doç. Dr. Sezgin Mercan.

 

Karakaya, Ebrar Yağmur. "Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonlarında Bölgesel Örgütlerin Hak İhlalleri: Afrika Birliği Operasyonları." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ocak 2023. Danışman: Doç. Dr. Haluk Karadağ.

 

Parlak, Emre. "Devlet İnşasında Kalpleri ve Zihinleri Kazanmak: NATO-Afganistan Örneği." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ocak 2023. Danışman: Doç. Dr. Haluk Karadağ.

 

Kıymaz, Gaye Gizem. "Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerini İklim ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Üzerinden Okumak: 2020-2022 Arası Değişim ve Dönüşüm." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ocak 2023. Danışman: Dr. Cihan Dizdaroğlu.

 

İnan, Fulorya. "Türkiye-AB Ortak Eylem Planı Ekseninde Suriyeli Sığınmacı Krizinin Sivil Toplum Alanında Yönetişim Boyutu ve Türkiye İncelemesi." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ocak 2023. Danışman: Sezgin Mercan.

 

Karaca, Mutlu. "11 Eylül Sonrası Değişen Güvenlik Paradigmaları Işığında NATO’nun Dönüşümü ve Türkiye’ye Etkileri." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2022. Danışman: Dr. Cihan Dizdaroğlu.

 

Bal, Altuğ Gürkan. "Jeopolitik Bir Entite Olarak K.K.T.C.’nin Türkiye’nin Ekonomik Güvenliğine Etkileri." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ağustos 2022. Danışman: Doç. Dr. Haluk Karadağ.

 

Ok, Ege. "Soğuk Savaş Sonrasında NATO ve Yapısal Değişiklikler." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ağustos 2022. Danışman: Sezgin Mercan.

 

Bingöl, Şehnaz Dilan. "Türkiye’de Neoliberal Politikalara Emeğin Rızasının İnşası: Sınıf Hegemonyası mı, Parti Hegemonyası mı?" Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Temmuz 2022. Danışman: Prof. Dr. Şebnem Oğuz.

 

Demiroğlu, Oğulcan. "Avrupa Birliği Ekonomi Güvenliği: Tehdit Algısı İnşa Sürecinde Bir Kuşak Bir Yol Girişimi." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Nisan 2022. Danışman: Doç. Dr. Haluk Karadağ.

 

Khaipnazarova, Milavsha. "Artificial Intelligence in the Context of Defense Industry: The Comparative Study on Russian and US National AI Strategies." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Şubat 2022. Danışman: Doç. Dr. Haluk Karadağ.

 

Akgün, Pınar. "Türkiye’de Prekaryanın Yükselişi: Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadın Göçmenler." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Şubat 2022. Danışman: Dr. Erdem Damar.

 

Ummahan, Merve Sevim. "Güvenlikleştirme Perspektifinden Bir İnceleme: Irak’ta Haşdi Şaabi Yapılanması." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ocak 2023. Danışman: Doç. Dr. Haluk Karadağ.

 

Doğanlar, Muhammed Enes. "Neorealist Teori Bağlamında Çin Dış Politika Stratejilerinin Değerlendirmesi." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Şubat 2021. Danışman: Doç. Dr. Haluk Karadağ.

 

Bayülke, Ali Erdem. "Contradictions of German Ordoliberalism and Their Impact on the European Union During the Euro Crisis." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ekim 2020. Danışman: Prof. Dr. Şebnem Oğuz.

 

Baş, Ayşenur. "Türkiye’nin Enerji Merkezi Olma Hedefinin Ukrayna Krizi’nden Türkakım’a Giden Süreçte Jeopolitik Teorilere Referansla İncelenmesi." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ekim 2020. Danışman: Doç. Dr. Sezgin Mercan.

 

Öksüz, Hira Zeynep. "Avrupa Şüpheciliği ve Popülizm Ekseninde Brexit Tartışmaları." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ekim 2020. Danışman: Doç. Dr. Nazlı Şenses Özcan.

 

Şen, Ruhan. "Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimi ve Avrupalılaşma." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ocak 2020. Danışman: Doç. Dr. Nazlı Şenses Özcan.

 

Yüksel, Bengü. "Rusya ve Avrupa Birliği Doğal Gaz İlişkileri: Asimetrik Bir Karşılıklı Bağımlılık." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ocak 2020. Danışman: Doç. Dr. Sezgin Mercan.

 

Aydın, Gökberk Aliyavuz. "Irak Bağlamında Türkiye-ABD İlişkileri: Neoklasik Realist Bir Değerlendirme." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Aralık 2019. Danışman: Prof. Dr. Banu Eligür.

 

Soruş, Gökhan. "Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Liberalizasyon Hedefi Özelinde Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2019. Danışman: Doç. Dr. Sezgin Mercan.

 

Kılıç, Aylin. "Avrupa Kimliği İnşası Süreci ve Türkiye- AB İlişkileri." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2019. Danışman: Doç. Dr. Nazlı Şenses Özcan.

 

Güler, Muhammed Çağrı. "Yeni Muhafazakârlar, Irak Savaşı ve İslamofobi." Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2019. Danışman: Prof. Dr. Menderes Çınar.

 

Gündüz, Melisa. "Türkiye’de Radikal Demokrasi Pratiği Üzerine: Kadın Hareketi Karşı-Hegemonya Kurabilir Mi?" Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2019. Danışman: Prof. Dr. Funda Gençoğlu.

 

Makaleler

Sivrikaya, Halil Atilla. "Siyasi Süreç Modeli ve Tunus’ta 'İslami Eğilim Hareketi'." Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 10, 2 (2023): 161-197. (TR Dizin)

 

Alkan, Bora. "Hükümet Sistemlerinin Seçmen Davranışları Üzerine Etkileri ve Stratejik Oy Verme Davranışı (Türkiye ve Fransa Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz)." Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 14, 40 (2023): 1451-1471. (TR Dizin, EBSCO)

 

Bekiroğlu, Tahir. "Neoklasik Realist Perspektiften Türkiye'nin Kuzey Irak Politikası (2002-2017)." The Turkish Yearbook of International Relations, 54 (2023): 75-100. (TR Dizin, International Political Science Abstracts)

 

Gündüz, Melisa ve Gençoğlu, Funda. “Dissident women’s organizations as a counter-hegemonic actor in Turkey.” Turkish Studies, (2023), DOI: 10.1080/14683849.2023.2208270 (SSCI-Q1)

 

Yurdatapan, Arda. ve Süngü, Tayyar. "Russian Invasion on Ukraine: Military Dimension." Kwartalnik Bellona 708, 1 (2022): 29-44. (Index Copernicus)

 

Sivrikaya, Halil Atilla. "Arap Baharı’nın Suriye Sahasında Arap Diline Olan Yansımaları: PYD/YPG Örneği." Güvenlik Bilimleri Dergisi 8, 2 (2019): 329-357. (TR Dizin, EBSCO)

 

Kitaplar/ Kitap Bölümleri

Bekiroğlu, Tahir. "NATO: Güvenlik ve Tehdit." İçinde Güvenlik Çalışmaları Cilt-III: Uluslararası Güvenlik Rejimleri ve Örgütler, der. Oktay Bingöl ve Ali Bilgin Varlık, 215-246. İstanbul: Hiperyayın, Arel Üniversitesi Yayınları, 2023.

 

Bekiroğlu, Tahir. "Askeri Strateji (Kuvvet-Zaman-Mekân)." İçinde Güvenlik Çalışmaları Cilt-I: Kuramsal Yaklaşımlar, der. Oktay Bingöl ve Ali Bilgin Varlık, 249-275. İstanbul: Hiperyayın, Arel Üniversitesi Yayınları, 2020.

 

Bekiroğlu, Tahir. "Türkiye-NATO İlişkileri." İçinde Türk Dış Politikasında Hasar Tespiti 2019 Türk Dış Politikasının Analizi, der. Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Prof. Dr. Yelda Ongun, 259-285. İstanbul: Destek Yayınları, 2020.

 

Bildiriler

Benli, Zeynep. "Ukrayna'nın Ulus ve Devlet İnşa Süreci ve Uluslararası Güçlerin Bu Sürece Etkisi." 9. Asead Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, 28-30 Mayıs 2022, ISBN 978-625-8045-49-9, ss. 518-549.

 

Durmuş, Abdullah Metin. "Invasion of Ukraine by Russian Federation: A Blatant Proof of the Modular System Theory on International Relations." İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Konferansı: 21. yy’da Güvenlik ve Barışın İnşası, 23-24 Mayıs 2022.

 

Yılmaz, Mukaddes. "Dengenin Dengeleyicisi Konumu Sebebiyle Pragmatist Ortaklıklara Yönelim: Yemen Al-Islah Partisi." TUİÇ Akademi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongresi, Online, 5-6 Mart 2022, TUİÇ Akademi Yayınları, 2022. ISBN: 978-605-73593-0-8.