BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Enstitü Müdüründen

2001 yılında kurulan Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün başlıca amaçları, (1) giderek küreselleşen dünyada uluslararası ilişkilerin değişen doğası ve bağlamı; (2) Avrupa bütünleşmesinin yasal, siyasal, ekonomik, tarihi ve kültürel boyutları ve sorunları; (3) Türkiye’nin siyaseti, dış politikası ve AB ile ilişkileri; ve (4) Siyaset Bilimi disiplininin temel tartışma konularında sosyal bilim bakış açısından bilgi üreterek, paylaşarak ve yayarak evrensel bilime, nitelikli insan gücüne ve kamusal tartışmaya katkıda bulunmaktır.   

 

Enstitü, 2001 yılından bu yana Avrupa Birliği ve 2012 yılından bu yana Uluslararası İlişkiler olmak üzere iki yüksek lisans programını, tezli ve tezsiz tamamla seçeneklerini sunarak yürütmektedir. Ayrıca Siyaset Bilimi Doktora Programına 2016 Güz döneminden itibaren öğrenci kabul etmeye başlayacaktır. Enstitü, programlarını bünyesinde bulunan tek anabilim dalı olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nın yetkin akademik kadrolarından destek alarak yürütmektedir. Bununla beraber, tecrübesi ve birikimi ile ön plana çıkmış akademisyenler de zaman zaman Enstitü programlarına katkı verebilmektedir.

 

Tezli yüksek lisans programları daha çok akademik çalışmalar yapmaya devam edecek öğrencilerimizin tercih ettiği ve buna yönelik bazı spesifik akademik yeteneklerini geliştirdiği seçenektir. Tezsiz yüksek lisans programları ise belli bir konuda uzmanlık bilgisi kazanmak isteyen fakat akademik çalışmalara devam etmeyi düşünmeyen öğrencilerimizin tercih ettiği seçenek olagelmiştir. Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerimizin --ve mezunlarımızın-- yarıya yakını lisans derecesini alan dışı disiplinlerden almış öğrencilerdir. Mezunlarımız öğretim üyesi olarak üniversitelerde, kurum ve kuruluşların uluslararası ilişkiler ve/veya Avrupa Birliği birimlerinde, Dışişleri Bakanlığı ve TBMM dâhil olmak üzere çeşitli devlet dairelerinde ve medya dâhil özel sektörde çalışmaktadır.  

 

“Akademik disiplin ve mükemmeliyet,” Avrupa Birliği ve Uluslararası ilişkiler Enstitüsünün hassasiyetle üzerinde durduğu ve öğrencilerin bilgi birikimlerini büyütmenin ve kişisel analitik yeteneklerini geliştirmenin olmazsa olmazı olarak değerlendirdiği temel ilkesidir. Enstitünün açtığı tüm programlar, sosyal bilimlerin gerektirdiği nüanslı düşünme, analiz ve ifade yeteneklerini geliştirmek isteyen ve bunun için gerekli olan bilimsel bilgi donanımı kazanmaya yönelik disiplinli bir çaba içine girmeye hazır olan tüm öğrenci adaylarının başvurusuna açıktır.