BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Formlar

Form 11-  Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Teklifi

Form 12-  Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 

Form 13-  Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı 

Form 14 - Tez İzleme Komitesi Teklifi

Form 15 - Tez Önerisi Savunma Sınavı Bilgileri

Form 16 -  Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı

Form 17 -  Tez Önerisi Değerlendirme Formu

Form 18 -  Tez İzleme Komitesi Toplantı Bilgileri

Form 19 -  Tez Gelişme Raporu

Form 20 -  Tez İzleme Komitesi Toplantısı Değerlendirme Tutanağı

Form 21 -  Tez İzleme Komitesi Sunum ve Raporu Değerlendirme Formu

Form 22 -  Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Teklifi

Form 23 -  Tez Savunma Sınavı Tutanağı

Form 24 -  Tez Başlığı Değişiklik Tutanağı

Form 52 -  Yayın Bilgi Formu 

Form 25 -  Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Teklifi

Form 26-  Tez Savunma Sınavı Tutanağı

Form 27-  Tez Başlığı Değişiklik Tutanağı

Form 28 - Tez Önerisi Formu

Form 29 - Tez Önerisi Teslim Formu

Form 30 - Lisansüstü Öğrencilerin Bilimsel Yayınlarını İzleme Formu

Form 31 - Proje-Tez Danışmanı Atama Teklifi Formu

Form 32 - Lisansüstü Giriş Sınavı Mülakat Bilgisi ve Jüri Öneri Formu

Form 33 - Kayıt Dondurma Formu

Form 34 - Dondurulan Kaydın İptali Formu

Form 35 - Mazeret Sınavı Başvurusu

Form 36 - Tezli-Tezsiz Yatay Geçiş Formu

Form 37 - Özel Öğrenci Ders Transfer Formu

Form 38 - Öğrenci Ders Transfer Formu

Form 39 - Tez Değerlendirme Formu

Form 51 - Öğrenci - Anabilim Dalı İlişik Kesme Talep Formu 

Referans Mektubu

Elektronik Tez Kabul Formu 

Tez Danışmanı Onay Formu 

Mezuniyet Aşaması Program Değerlendirme Anketi

Katılım Formu