BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Kalite
  1. KURUL VE KOMİSYONLAR
  2. BELGELER VE RAPORLAR

                2.1 Kalite Güvence Sistemi Esasları

                2.2 Kuruma Ait Kalite Belgeleri

               2.3 Birime Ait Kalite Belgeleri

                 2.3.1 Misyon, Vizyon, Değerler ve Kalite Politikası

                 2.3.2 Stratejik Hedefler

                 2.3.3 İç Değerlendirme Raporları

                 2.3.4 Faaliyet Raporları

               2.3.5 Q1-Q3 Yayınlar

               2.3.6 Anketler