BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Önceki Müdürlerimiz

Prof. Dr. A. Selami Sargut, 2001-2008

Prof. Dr. A. Kadir Varoğlu, 2009 (Müdür vekili)

Prof. Dr. M. Selçuk Uslu, 2009-2010

Prof. Dr. Erinç Böge, 2010

Prof. Dr. A. Selami Sargut, 2010-2015